Colloquium Balticum XVII Marburgense


Tänavune Colloquium Balticum, mis järjekorras oli juba 17., toimus 28.–30. novembril Saksamaal Marburgis. Õigupoolest toimus konverents paarkümmend kilomeetrit Marburgist väljas Ebsdorfergrundi-nimelises maalilises külakeses, kus asus uhke ja ajalooline Rauischholzhausen'i loss. 

Osalejad olid kohale sõitnud 7 riigist – Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist,  Saksamaalt nagu sellele nn Läänemere-regiooni konverentsile kombeks; rõõmustavalt on viimastel aastatel, sh ka tänavu osalejaid tulnud ka Venemaalt Peterburist. 

Kavajärgsete ettekannete esitamise protsent oli seekord üsna kõrge – suuliselt kanti  kahe ja poole päeva jooksul ette suisa 96% planeerituist ehk teisisõnu 23 ettekannet. 

Viimastel aastatel on need kollokviumid olnud temaatilised ja nii ka tänavu – põhifookuses oli nii uusladina kui ka humanistide kreekakeelne juhuluule, mida varauusaegses Läänemere regioonis viljeleti. Konverentsi suurem eesmärk oli aga ettekannetega tutvustada nii tuntumaid varauusaegseid poeete regiooniti kui ka konkreetsemalt juhtumiuuringutega demonstreerida huvitavamaid luuležanre. Sisukatele ettekannetele järgnes igal konverentsi päeval pikk arutelu, mille eesmärgiks oli riigiti ja periooditi välja valida nimekamad-huvitavamad luuletajad ning luuletused, mille varal koostada mahukas varauusaegse Läänemere regiooni juhuluule antoloogia.  Nimetatud eesmärk –  juhuluule antoloogia koostamine – on ilmselt üks prestiižsemaid sihte, mis antud konverentsisarjal eales olnud. Ilmselt on tegemist antud antoologia puhul suisa sarjaga, millega nüüd tööd alustatakse. Edaspidi võiksid fookuses olla ka põnevamad proosatekstid. 

Vaata tänavuse kollokviumi kodulehte.


Kommentaarid

Populaarsed postitused