Peterburi-Tartu noortekonverents 2019

Professor Janika Päll räägib konverentsi saamisloost ning allikakriitilisest meetodist:

Peterburi-Tartu klassikalise filoloogia noortekonverentsi korraldamise plaan tekkis meil koos Elena Ermolaevaga selleks, et näidata meie noorteadlastele ja üliõpilastele, millega tegeletakse naabrite juures. Mulle meeldis selle konverentsi juures, et sain targemaks, kuulates ettekandeid teemadelt, millega ma ise igapäevaselt ei tegele; ja muidugi tundsin ka õpetajarõõmu, nähes kui hästi kõik noored esinevad. Sellele lisandus ka omalaadne äratundmisrõõm: enamik noorte peterburilaste ettekandeid (k.a. neljapäevane ettekanne väljaspool konverentsi Peterburi teadlaselt Mikhail Sergeevilt) peegeldas sedasama Peterburi ülikooli klassikalise filoloogia traditsiooni, mille vaimu peegeldas oma kursustel meie õpetaja Jaan Unt, kes oli Peterburi (siis Leningradi) ülikooli vilistlane.

Pean silmas sellist lähilugemist või tekstianalüüsi, mille puhul teksti ja selle erinevatesse kihistustesse süüvitakse allikakriitilist meetodit (või filoloogilis-kriitilist või ajaloolis-filoloogilis-kriitilist meetodit) kasutades. Selle meetodi kasutamisel on konverentsiettekannete puhul omad ohud: kui näiteid saab liiga palju, siis võib kuulamisel-nägemisel juhtuda, et vaim ei virku, vaid väsib, aga ka plussid on suured: see hoiab pidevalt meeles, et antiikautori tekst (või selle tõlge), mida me raamatus näeme, on paari tuhande aastase ümberkirjutajate ja väljaandjate töö tulemus, mis ei pruugi sugugi alati olla samane originaaliga. Seda meetodit valdamata ei saa me kunagi antiikaja tekstide päriselt iseseisvaks lugejaks ja tõlgendajaks, vaid on oht jääda tallama teiste poolt ette näidatud suunas või sahmerdada sihitult. Sellepärast tundus mulle niivõrd suurepärane, et saime pakkuda mõlemat: põnevatel moodsatel teooriatel ja uurimismeetodeil põhinevat lähenemist (mida esindasid rohkem tartlased) ja hästi pika eaga traditsioonidest lähtumist, mis aitab näiteks rekonstrueerida Varro raamatut geograafiast või näidata, kuidas anakreontilise luule autorid pöörduvad allusioone kasutades samaaegselt eri tüüpi lugejate poole.

Loodan, et see konverents peegeldas küll vaimsust, mida väljendab tees: philologia mater scientiarum.

Konverentsi üldise kirjelduse annab Kaidi Kriisa:
11.-12. oktoobril (reedel ja laupäeval) toimus Tartu ülikooli ja Peterburi ülikooli klassikalise filoloogia osakondade tudengeile (ja noortele) suunatud noortekonverents - Colloquia Petropolitana-Tartuensia II. Kokku peeti 10 ingliskeelset ettekannet, millest 3 pidasid võõrustajad ning 7 külalised. Ettekannete teemadering varieerus antiigist varauusajani, Homerose kriitikast Musta mere kirjelduste, juuksevärvimissaladuste ja varauusaegse (akadeemilise) keelevahetuseni. Lisaks tudengi-noorte ettekannetele peeti mõlemal päeval ka üks pikem, tunnine loeng. Reedel rääkis Tartu ülikoolist professor Ljubov Kisseljova väga kaasahaaravalt oma õpetajast, Juri Lotmanist. Laupäevase ettekande hommikupooliku lõpetas aga Elena Chepel oma väga huvitava papüroloogialase loenguga. Antud üritus oli värskes "sarjas" teine ning loodame koostööd jätkata ning edaspidigi vastasikkuseid noorte ettekandepäevi korraldada, nii siin- kui sealpool piiri.

Muljeid kuulajatelt

Kadri Novikov
Seekordne noortekonverents oli jätkuks kevadel alguse saanud koostööle Peterburi ja Tartu ülikoolide klassikaliste filoloogide vahel. See on tudengite jaoks suurepärane võimalus tutvustada teistele oma uurimistööd ning sõbralikus õhkkonnas panna proovile ja arendada oma ettekandmisoskusi. Pean ütlema, et seni on kõik ettekandjad olnud muljetavaldavalt põhjalikud, on näha suurt eeltööd ning tahtmist teadustööga tegeleda. Õppejõudude ja pisut vanemate teadustöötajate kaasamine üritusse on kindlasti ka noorematele eeskujuks ja innustuseks, et oma uurimisteemaga edasi tegeleda. Ja muidugi annab selline konverents aimu, milliste teemadega kolleegid tegelevad ja võimaldab ühiste huvidega noortel omavahel kohtuda ning loodetavasti tulevikus ka koostööd teha.

Kristin Klaus:
Kuulasin mõlemal konverentsipäeval suure huviga kõiki ettekandeid, mis olid minu kui magistrandi jaoks väga motiveerivad. Tore oli näha tudengeid ja noori teadureid, kes on oma tööle nii pühendunud ja kelle teadmistebaas on tohutu. Paljud teemadest olid sellised, mille jaoks meie õppekavas kohta pole ning seega oli eriti huvitav näha, millise tööga, milliste teemadega teistes ülikoolides tegeletakse. Minu jaoks oli see konverents uudne ja silmapaistev just ettekannete kvaliteedi tõttu, tõesti oli tunda, et need noored teadurid võtavad asja tõsiselt, on teinud meeletult tööd nii magistri- kui doktoritöö jaoks ja ka pärast neid. Ettekandjad suutsid kuulajatele ka väga spetsiifilisi asju lihtsalt ning mõistetavalt edasi anda.
Tänan väga korraldajaid ning jään ootama valmivaid teadustöid ning jätku konverentsisarjale!

Sofia Larionova


Kaidi Kriisa


Elena Chepel


Konverentsi kuulajadFotod: Janika Päll

Kommentaarid

Populaarsed postitused